Informator

W przypadku odejścia bliskiej nam osoby

Gdy nadchodzi śmierć, nie jesteśmy na to przygotowani i w wielu przypadkach dzieje się to nagle a odejście bliskiej nam osoby jest dla nas szokiem i dużym przeżyciem. Nasza firma pomoże Państwu przejść przez ten trudny czas. Jesteśmy w stanie pomóc z licznymi formalnościami. Poniżej znajduje się instrukcja, która ułatwi Państwu pierwsze kroki po odejściu bliskiej osoby…

W Szpitalu

 1. Należy udać się na oddział szpitalny, na którym przebywała w ostatnim czasie do chwili zgonu osoba zmarła. W sekretariacie otrzymają Państwo tak zwaną „kartę zgonu”.
 2. W rozmowie z personelem szpitalnym ustalamy czy planowana jest „sekcja zwłok”. Można napisać podanie o odstąpienie od sekcji.
 3. Z kartą zgonu oraz dowodem osobistym osoby zmarłej udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego (USC) miasta, na którego terenie nastąpił zgon aby sporządzić „akt zgonu”.
 4. Następnie należy skontaktować się z naszą firmą w celu ustalenia szczegółów ceremonii pogrzebowej.

W domu

 1. Zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub 999 w celu przyjazdu lekarza z pogotowia stwierdzającego zgon lub po lekarza z przychodni rodzinnej
 2. Następnie należy skontaktować się z nasza firmą w celu eksportacji osoby zmarłej z domu do naszej chłodni.
 3. Lekarz z pogotowia wystawia „informacyjną kartę zgonu” na podstawie której „lekarz rodzinny” w przychodni, w której zarejestrowana osoba zmarła wystawia „kartę zgonu”
 4. Z kartą zgonu oraz dowodem osobistym osoby zmarłej udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego (USC) miasta , w którym nastąpił zgon aby sporządzić „akt zgonu”

W domu pomocy społecznej, ośrodku opiekuńczym lub Hospicjum

 1. Po uzyskaniu informacji o zgonie od personelu medycznego, należy postępować zgodnie z instrukcją jak w przypadku zgonu „w szpitalu”.
 2. Następnie należy skontaktować się z naszą firmą w celu ustalenia szczegółów ceremonii pogrzebowej.

Poza terenem Polski

Nasza firma ma duże doświadczenie w sprowadzaniu ciał osób zmarłych z zagranicy. Jesteśmy w stanie dokonać tego z każdego kontynentu i każdego kraju na świecie. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana tak więc w celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o skontaktowanie się z naszą firmą lub odwiedzenie naszych placówek.

Potrzebne dokumenty w celu uzyskania zasiłku pogrzebowego do ZUS, KRUS, ZER MSWiA i WBE

Na chwilę obecną zasiłek pogrzebowy wynosi 4.000 zł. Możemy się o niego ubiegać, jeżeli osoba zmarła była objęta ubezpieczeniem emerytalno-rentowym, czyli posiadała rentę, emeryturę lub do chwili śmierci pracowała a pracodawca odprowadzał za pracownika odpowiednie składki do ZUS. Istnieje sytuacja, w której osoba zmarła nie jest objęta żadną z powyższych przypadków wówczas członkowie najbliższej rodziny (rodzice, współmałżonkowie, rodzeństwo lub dziadkowie) mogą wnieść wniosek w wypłatę zasiłku pogrzebowego jeżeli posiadają ową składkę emerytalno-rentową.

Wymagane dokumenty:

 • oryginalny odpis akt zgonu,
 • legitymacja rencisty-emeryta ZUS, KRUS, SER MSWiA, WBE lub ostatni odcinek renty/emerytury,
 • ksero dowodu osobistego osoby, która będzie się ubiegać o zasiłek,
 • pesel osoby zmarłej,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu osoby zmarłej w przypadku gdy ta do chwili śmierci pracowała,
 • fakturę za świadczone usługi zakładu pogrzebowego wraz ze specyfikacją,
 • fakturę lub zaświadczenie od kamieniarza/ grabarza za wykopanie, otwarcie bądź przygotowanie grobu dla osoby zmarłej.